SIDN – NL domeinen

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) is een registrar. Deze registrar beheert domeinnamen voor het top level domain nl, dus alle domeinen die eindigen op .nl. SIDN vervult deze functie sinds het jaar 1996. Voor 1996 beheerde het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) de .nl domeinen. De initiatiefnemers van SIDN zijn de heer Boudewijn Nederkoorn, de heer Ted Lindgreen en de heer Piet Beertema. SIDN is dus een stichting die een publieke functie vertegenwoordigt, en daarom probeert ze zo transparant mogelijk te zijn.
De Domeinnamen worden geregistreerd in het zogeheten ‘Domeinnaam Registratie Systeem v5.x’ oftewel het DRS5. Daarnaast is de SIDN ook verantwoordelijk voor het publiceren van de .nl zonefile in het DNS. Tegenwoordig gebeurt dat met een interval van 2 uur. Om dit te bewerkstelligen exploiteert SIDN een aantal eigen nameservers, die zijn deels ook bereikbaar over IPv6. Ook is er sprake van samenwerkingsverbanden met andere partijen, bijvoorbeeld en onder meer op het gebied van DNS anycast.
Sinds oktober 2006 verzorgt SIDN ook het operationeel beheer over de 1.3.e164.arpa ENUM-zone.
Op 25 april 1986 werd het .nl top level domein uitgegeven. Dit domein was uitgegeven als een van de eerste country code top level domeinen aan een buitenlandse instantie. Het vond plaats in het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) door de heer Piet Beertema.
In de eerste jaren na de toezegging is de focus met name gelegd op het ontwikkelen van systemen, het ontwikkelen van een regelgeving en het ontwikkelen en bedenken van de benodigde procedures. De basis werd gelegd voor het hedendaagse SIDN dat wij nu kennen.
Door de groei en toename van het grote aantal geregistreerde .nl domeinnamen werd het vervolgens voor CWI nagenoeg onmogelijk om alle Nederlandse domeinnamen te blijven behandelen danwel exploiteren. Het CWI heeft vervolgens besloten om samen met een aantal ISP’s de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland op te richten. Dat gebeurde aldus 10 jaar na toezegging van het country code top level domein .nl.
Op 31 januari 2001 bestond SIDN vijf jaar en op 25 april van datzelfde jaar bestond het .nl domein vijftien jaar.